Hyperbarická oxygenoterapie - Vyšetření potápěčů

Vyšetření sportovních potápěčů

Vyšetřování se řídí doporučeným postupem České společnosti pro hyperbarickou a leteckou medicínu. 

https://www.cshlm.cz/doporucene-postupy-a-stanoviska

 

Vstupní lékařské vyšetření

  • je prováděno u zájemců o sportovní potápění, kteří dosud nebyli za tímto účelem vyšetřeni
  • jeho cílem odhalit stavy a onemocnění, které by mohly přinést uchazeči zvýšené riziko poškození zdraví
  • jeho výsledkem je závěr, zda vyšetřovaný je schopen potápění v rozsahu rekreačně sportovní aktivity
  • jeho platnost je 12 měsíců ode dne vydání posudku

Periodická prohlídka

  • je prováděna pro účely sportovních aktivit, její platnost je 12 měsíců
  • jejím cílem je zhodnotit případné změny zdravotního stavu a přítomnost zdravotních obtíží při a po potápění, které by mohly mít vliv na ohrožení bezpečnosti potápěče

Mimořádná prohlídka

  • je provedena v případě, kdy ještě neskončila platnost lékařského posudku periodické prohlídky a je nutné zhodnotit zdravotní způsobilost k potápění v důsledku závažné změny zdravotního stavu (prodělané onemocnění, úraz, operace, atd.)
  • je provedena také v případě výskytu závažných komplikací zdravotního stavu, které jsou podezřelé, že vznikly v souvislosti s ponorem

Simulovaný ponor v přetlakové komoře

V přetlakové komoře je možno provádět simulované „suché“ ponory do hloubek až 50 m současně až pro 12 potápěčů. V bezpečných podmínkách si lze ověřit některé reakce svého těla na zvýšený tlak. Pro zájemce o potápění provádíme sestupy maximálně do 15 m. U ostatních ponorů vyžadujeme alespoň základní potápěčskou licenci.

Při sestupu je možno ověřit srovnávání tlaků v tělesných dutinách (ve středním uchu Eustachovou trubicí, ale i ve vedlejších nosních dutinách) a účinnost pomocných manévrů (pohyby čelistí, polykání, zvýšení tlaku v nose). To je vhodné nejen pro začínající potápěče, ale i zkušené potápěče se stavy po onemocněních nebo operacích v příslušných částech těla. Nárůst rozdílu tlaků vzduchu vně a uvnitř těla se může projevit až bolestí, ale sestup je možno kdykoli přerušit nebo zpomalit. 

V hloubkách přes 40 m se začíná projevovat narkotické působení dusíku. Příznaky jsou spojeny se ztrátou soudnosti a obratnosti, což je pro bezpečnost potápění zásadní. U jednotlivců jsou však hloubky vzniku i projevy individuální a není na škodu znát své hranice. Po ponoru v komoře je nutné dodržovat standardní dekompresní režim, jako po ponoru ve vodě.

FaLang translation system by Faboba

Appointments

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. Learn more I understand

Main contacts

Reception

telephone: +420 973 21 24 55
Fax: +420 224 31 19 34
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.