Hyperbarická oxygenoterapie - Další informace

Bezpečnost uvnitř komory:

V komoře jste po celou dobu monitorováni (někdy je přítomen zdravotník i uvnitř). V případě jakýchkoliv potíží si jako první sundejte masku, pokud jí máte nasazenou. Poté dejte vědět obsluze komory -   stačí se ozvat (například „haló, promiňte…“), zamávat, nebo použít tlačítko pro obsluhu. 

V komoře nemanipulujte s žádným vybavením a zbytečně se po ní nepohybujte. Dbejte zvýšené opatrnosti, jedná se o masivní kovovou konstrukci, v které se nacházejí různé objekty, které mohou způsobit mechanické zranění (konektory, konzole, atd.)

V komoře může být přítomno lůžko a konfigurace sedadel může být změněna. Může také dojít k výstupu a nástupu dalších osob, ke zkrácení léčby a jiným méně častým změnám. 

Vždy dbejte pokynů obsluhy. 

Léčebný režim:

Po léčbě v přetlakové komoře je nedoporučeno 24 hodin letět letadlem. Léčba může způsobit vyšší únavu, jinak pro pacienta nevytváří další omezení. Dodržujte léčebný režim nastavený ošetřujícím lékařem.  

Podrobnější informace o léčebné metodě:

Na základě různých fyzikálních procesů dochází ke zvýšení nabídky kyslíku do organismu. Nabídka může být při HBO až 15x vyšší než při dýchání vzduchu za normálních podmínek. Dochází k plnému dosycení krevního barviva (hemoglobinu) červených krvinek kyslíkem a zejména k mnohonásobnému zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v krevní plazmě. Až 4 násobně se tak rozšiřuje oblast šíření kyslíku do tkání. Kyslík je nepostradatelná součást správného fungování organizmu a při různých chorobných stavech, kdy dochází k jeho nedostatku, může tato metoda zajistit jeho dostupnost na potřebných místech ve tkáních. Kromě zvýšené dodávky kyslíku, má hyperbarický kyslík řadu dalších specifických efektů (zmenšení velikosti bublin plynu, snížení otoku ve tkáních, zlepšení imunitních funkcí v boji proti infekci, snížení průběhu následného postižení po nedokrvení (ischemicko-reperfuzního syndromu), stimulace hojení ran růstem nových cév (neovaskularizace) a růstem vaziva a podobně. Hyperbaroxie má své indikace, kontraindikace, a také své správné dávkování a možné vedlejší účinky. I když je to léčba bezpečná, má svá rizika. Kyslík (navíc pod vyšším tlakem) je v zásadě velmi reaktivní plyn, který působí dráždivě a může způsobit i komplikace (tzv. toxicita kyslíku) – jeho správné užívání je tedy klíčové. Vytavení přetlaku také vystavuje tělo zátěži z hlediska krevního oběhu. 

Hyperbarická oxygenoterapie je v souladu se současným přístupem k medicíně ve smyslu EBM (evidence based medicine, medicína založená na důkazech) a využití u jednotlivých nemocí je podpořeno závěry studií a doporučení odborných společností. Nejedná se o tedy žádný zázračný „všelék“, ale o metodu, která své přesné použití v moderní medicíně. 

Mezi nemoci, které se dají v komoře léčit (tzv. indikace), patří například diabetické defekty na dolních končetinách, ztráty sluchu, stavy po chirurgických výkonech nebo úrazech, některé ortopedické potíže atd. V některých případech má léčba podpůrný charakter, u jiných může být nenahraditelná, případně jediná možná. 

Existují i stavy, kdy léčba naopak není vhodná, nebo může být problematická (kontraindikace). Patří sem například aktivně probíhající, či neléčené onemocnění dýchacího nebo srdečně-cévního systému. Dále může být překážkou užívání některých léků, nádorové onemocnění nebo i problém s klaustrofobií. Přesnější posouzení je samozřejmě na Vašem lékaři, případně na specialistovi v tomto oboru. Velmi častou, krátkodobou překážkou, ale i důvodem k dočasnému přerušení HBO, je pak akutní infekce dýchacích cest (nachlazení, chřipka, bronchitida atd.)

FaLang translation system by Faboba

Appointments

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. Learn more I understand

Main contacts

Reception

telephone: +420 973 21 24 55
Fax: +420 224 31 19 34
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.