Hyperbarická oxygenoterapie - Informace o léčbě

Co k léčbě potřebujete: 

V první řadě žádanku a ve většině případů i další zprávy o vašem zdravotním stavu. Většinou se jedná o závěr praktického, či interního lékaře, že jste schopni léčbu absolvovat. Tyto informace slouží našim lékařům k tomu, aby byli schopni posoudit váš zdravotní stav a zejména bezpečnost léčby. Při prvním telefonátu vám toto sestřička připomene. 

Co si vzít s sebou:

 • Bavlněné oblečení – do kterého se převléknete (např. tričko, kraťasy, pyžamo, bavlněné šaty) 
 • Přezutí do komory – např. korkové, kožené, gumové pantofle
 • Pití v plastové láhvi – max. 500 ml
 • Bonbón nebo žvýkačku (kvůli lepší toleranci ke změně tlaku)
 • Kapky do nosu na uvolnění nosní dutiny (k dostání běžně v lékárně, např. Sanorin emulze)
 • Knihu nebo časopis (ne noviny)
 • Pro pacienty je k dispozici šatna se skříňkami (šatny nejsou pod dohledem a nejsou uzpůsobené k uložení cenností). 

Do komory nepatří:

 • Elektronická zařízení (mobily, čtečky, notebooky, dálkové ovládání od auta, hodinky atd.)
 • Před pobytem v komoře nepoužívat make-up, ani mastné krémy
 • Hodinky (ani mechanické), šperky, náramky atd.
 • Propisky, fixy
 • Jídlo

Indikace k léčbě:

Léčba HBO se využívá u některých vybraných nemocí. V dnešní době lze narazit na různé nevědecké, někdy i potencionálně nebezpečné, použití kyslíku mimo zdravotnická zařízení (například kyslíkové bary, nafukovací komory, okysličená voda atd.). Tyto metody nelze zaměňovat s hyperbarickou oxygenoterapií. Možná i proto dochází k tomu, že pacienti mají někdy nesprávnou představu o vhodnosti léčby, či nereálné očekávání. Léčbu nelze vyžádat na přání pacienta, a to ani v případě samoplátců. Musí být vždy jasný a odborný důvod k léčbě. Finální posouzení má v kompetenci lékař barokomor. Ten může v některých sporných, či nevhodných situacích léčbu odmítnout. Kyslík je léčivo, a jeho použití, má svá nastavená pravidla.

Jak léčba probíhá:

Léčba probíhá uvnitř přetlakové komory. Jedno sezení (expozice) trvá 2 hodiny a opakuje se každý pracovní den. Celkový počet expozic závisí od léčeného onemocnění. Minimálně se jedná cca o 10 sezení, u některých stavů to může být násobně více. Před první léčbou se dostavíte cca o hodinu dříve a budete mluvit podrobněji s lékařem. Další dny už přicházíte cca 15 min. před zahájením léčby a hlásíte pouze případné změny zdravotního stavu. 

 • Před léčbou se převléknete v šatně a do zahájení expozice čekáte v šatně nebo čekárně. 
 • Poté přicházíte ke komoře, sestřičky vás usadí na určená místa. 
 • Po usazení začíná samotná léčba (někdy označovaná jako „ponor“). V první cca 15 minutové fázi (komprese) dochází ke zvyšování tlaku v komoře. To vnímáte jako zaléhání v uších (bude popsáno dále). Vzduch se také mírně ohřeje. 
 • Poté se tlak stabilizuje (izokompresní fáze, „pobyt na hloubce“) a vy začnete dýchat kyslík maskou z rozvodu v komoře. Dýcháte klidně, nosem nebo ústy, tak jak dýcháte normálně. 
 • Můžete si číst, relaxovat, resp. podle situace využívat audiovizuální systém v komoře. 
 • V průběhu jste dvakrát vyzvání k sundání masky (tzv. „vzduchová pauza“). Celkem trvá tato fáze 90 minut. 
 • Poté dochází ke snižování tlaku k normálu (tzv. dekomprese). Masku sundáváte až úplně na konec, na vyzvání obsluhy. V komoře dochází k mírnému ochlazení. 

Barotrauma:

Nejčastější komplikací je tzv. barotrauma – natažení a bolest bubínku („v uších“). K tomuto dochází většinou do několika minut po zahájení sezení, v kompresní fázi. Zvyšování tlaku působí i na bubínek, objevuje se zaléhání uší a člověk musí aktivně tento tlak vyrovnávat. Situaci lze přirovnat ke klesání v letadle, nebo ponoření pod vodu. Pokud člověk toto zalehnutí nevyrovná, dochází k bolesti. K tomu by nemělo dojít. Potížím je třeba předcházet, resp. když už se objeví, tak je třeba je ihned nahlásit. Vyrovnávání tlaku ve středouší se provádí polykáním, žvýkáním, pohyby dolní čelisti, nebo zíváním. Lze využít také Valsalvův manévr – při ucpaném nose a zavřených ústech se pokoušíte prudce vydechnout (jako při „smrkání“). O těchto manévrech jste opakovaně poučeni sestrou nebo lékařem.

FaLang translation system by Faboba

Appointments

NOTE! This site uses cookies and similar technologies. Learn more I understand

Main contacts

Reception

telephone: +420 973 21 24 55
Fax: +420 224 31 19 34
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.