Vyřizování stížností v ÚLZ

Stížnost na postup Ústavu leteckého zdravotnictví - Praha (dále jen ÚLZ) při poskytování zdravotních služeb anebo při činnosti související se zdravotními službami (zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)

Stížnost je oprávněn podat:

 • pacient,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, osoba zmocněná pacientem při doložení písemné plné moci.

Z obsahu stížnosti musí být zřejmé:

 • že je určena ÚLZ,
 • kdo ji podává - v případě fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, bydliště; v případě právnické osoby: název, sídlo, IČ; v případě, že se nejedná o pacienta, musí být ze stížnosti rovněž zřejmý vztah k pacientovi pro posouzení, zda se jedná o osobu oprávněnou k podání stížnosti,
 • které věci se týká (např. označení situace, skutečnosti či osoby, proti níž stížnost směřuje),
 • co se navrhuje nebo čeho se stěžovatel domáhá.

Stížnost musí být podána a podepsána oprávněnou osobou;  v případě podání stížnosti v zastoupení musí stížnost obsahovat písemnou plnou moc opravňující zástupce k jednání ve věci stížnosti. 

Pokud podání nemá výše uvedené náležitosti stížnosti, není srozumitelné nebo je nečitelné nebo je pro šetření stížnosti nezbytné doplnit údaje, je stěžovatel vyzván k jejímu doplnění. V případě, že stěžovatel neposkytne součinnost a požadované údaje nedoplní, není ULZ povinen přistoupit k vyřízení stížnosti, o čemž je ULZ v rámci žádosti o doplnění podání povinen stěžovatele informovat.

Stížnost adresovaná na jméno zaměstnance se považuje za stížnost podanou ULZ.

O šetření anonymního podání rozhodne ředitel ULZ dle jeho závažnosti. 

Formy stížnosti:

Stížnost může být podána:

 • ústně - při osobním kontaktu či telefonicky. Ústní stížnost podanou při osobním jednání zaznamená přijímající zaměstnanec do F_ULZ_028 Záznam o podání stížnosti. Protokol podepíše stěžovatel a přijímající zaměstnanec. Originál Protokolu předá zaměstnanec sekretariátu ULZ a kopii předá stěžovateli.

Telefonická podání musí být doplněna písemným podáním stěžovatele, na což je stěžovatel upozorněn a  vyzván k osobnímu jednání nebo k doručení stížnosti v písemné formě s tím, že bez písemného doplnění nebude jeho podání evidováno jako stížnost, ale se sdělenými informacemi bude nakládáno jako s podnětem, který může vést ke zlepšení kvality.

 • písemně 
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
   Ústav leteckého zdavotnictví Praha
   Generála Píky 1
   Praha 6 Dejvice

  • osobním doručením

  • elektronickou poštou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lhůty řešení stížností:

ULZ je povinen vyřídit písemně stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů.

Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je ULZ nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je ULZ povinen informovat stěžovatele. 

FaLang translation system by Faboba

Objednejte se

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Rozumím

Hlavní kontakty

Přijímací kancelář
pro letecký personál

telefon: 973 21 24 55
fax: 224 31 19 34
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní doba

Po - Čt  7:00 - 15:30
 7:00 - 13:30

Ordinační hodiny

Po - Čt  7:00 - 14:30
 7:00 - 13:00

Otevírací doba - lékárna

Po - Čt  7:00 - 15:30
 7:00 - 13:15

Odběrová laboratoř

Po – Čt  8:00 - 13:45
 8:00 - 12:30