Práva a povinnosti pacienta

Práva pacienta

Každý pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, tedy dle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, přičemž musí být respektována individualita pacienta.

 • Právo na svobodnou volbu poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta.
 • Právo na důstojné zacházení, ohleduplnost, úctu, respektování soukromí.
 • Právo pacientů a jejich blízkých podílet se na rozhodování o poskytování zdravotní péče
 • Právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, nebo osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou.
 • Právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí.
 • Právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb pokud to umožňuje vybavení ULZ.
 • Právo být předem informován o ceně poskytovaných služeb nehrazených nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění.
 • Právo znát jména pracovníků ULZ, hlavně ošetřujících lékařů, které jsou účastni na poskytování zdravotních služeb.
 • Právo odmítnout přítomnost osoby nebo osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny.
 • Právo na duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice.
 • Právo na poskytnutí informací srozumitelně a v dostatečném rozsahu o jeho zdravotním stavu a o navrženém léčebném postupu a všech jeho změnách.
 • Právo na informace o dalších službách a dalších možných sociálních službách, které mohou zlepšit pacientův zdravotní stav a umožnit pacientovi klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám.
 • Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu ve prospěch jiné osoby. O vzdání se podání informace o zdravotním stavu vůči určené osobě musí být pořízen záznam, který je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi – záznam podepíše pacient i zdravotnický personál.
 • Zdravotní služby jsou poskytovány se souhlasem pacienta. Pacient má právo odmítnout poskytnout souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, nejde-li o služby, které lze poskytnout bez souhlasu.
 • Pacient má právo určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu a zároveň může určit, osoby, které mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, pořizovat výpisy nebo kopie
 • Pacient má právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace o něm vedené, pořizovat výpisy, kopie. Zákon pro vyřízení takového požadavku stanovuje lhůtu 30 dnů.
 • Pacient má právo na poskytované zdravotní služby či na jednání a chování zdravotnického personálu podat stížnost. Postup k podání stížnosti najde každý pacient na internetových stránkách www.ulz.cz

 

Povinnosti pacienta

 • Řídit se vnitřním řádem Ústav leteckého zdravotnictví, Praha
 • Dodržovat individuální léčebný postup, pokud pacient s takovýmto postupem souhlasil
 • Uhradit cenu za poskytnutí zdravotních služeb, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, nebo jen částečně, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem
 • Informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu
 • Prokázat se občanským průkazem 
FaLang translation system by Faboba

Objednejte se

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Rozumím

Hlavní kontakty

Přijímací kancelář
pro letecký personál

telefon: 973 21 24 55
fax: 224 31 19 34
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní doba

Po - Čt  7:00 - 15:30
 7:00 - 13:30

Ordinační hodiny

Po - Čt  7:00 - 14:30
 7:00 - 13:00

Otevírací doba - lékárna

Po - Čt  7:00 - 15:30
 7:00 - 13:15

Odběrová laboratoř

Po – Čt  8:00 - 13:45
 8:00 - 12:30