Psychiatrie, psychologie

Primářka oddělení:  pplk. MUDr. Markéta Hejsková
tel.: 973 212 496
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Psycholog oddělení    
PhDr. Oliver Dzvoník, CSc.
tel.: 973 212 499
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pplk PhDr. Král Pavel, Ph.D. tel.: 973 212 426 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatr oddělení    
MUDr. Pánková Karolína tel.: 973 212 461  Ordinační doba: Pá
Sestra oddělení
   
Eva Holasová
tel.: 973 212 463  

Psychiatrie

Zaměření a činnost psychiatrického oddělení spočívá ve:

 • Vyšetřování jedinců z řad širší veřejnosti starších 18 let s psychickými potížemi
 • Stanovení diagnózy a následné terapeutické řešení formou farmakoterapie a psychoterapie ve spolupráci s psychologickým oddělením
 • U jedinců s určitými duševními poruchami rozhodnutí o nutnosti hospitalizace
 • Následná ambulantní péče u pacientů propuštěných z hospitalizace
 • Spolupráce s rodinnými příslušníky k zabezpečení optimálního léčebního režimu
 • Není potřebné doporučení od praktického lékaře
 • Objednání osobně, nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo

Psychologie

PhDr. Oliver DZVONÍK, CSc.

Akreditovaný dopravní, letecký a klinický psycholog specializující se na výběry, výchovu a výcvik leteckého personálu v problematice lidských faktorů, vyšetřování příčin leteckých nehod a incidentů, individuální i skupinovou psychoterapii

Poskytujeme tyto služby:

 • Letecko-psychologické vyšetření veškerého leteckého personálu, výběr a posuzování psychické pracovní způsobilosti leteckého personálu, řídících letového provozu, řidičů motorových vozidel, a dalších exponovaných profesí
 • Dopravně-psychologické vyšetření řidičů motorových vozidel dle § 87a zákona 411/2005 Sb.
 • Klinická psychologie, psychosomatika a psychoterapie.
 • Vědecko-výzkumná, výcviková, expertizní a posudková činnost a vzdělávaní v oblasti lidských faktorů v letectví a psychologie dopravy
 • Podpůrný program - prevence poruch mentálního zdraví v letectví

Letecká psychologie je obor aplikované psychologie v letectví. Jeho účelem je rozvoj speciálních metod psychologického výběru vhodných kandidátů. Rozvíjí také speciální preventivní výcvikové programy bezpečnosti pro letecký a pozemní letecký personál. Podílí se na vyšetřování a objasňování příčin leteckých nehod a incidentů z hlediska lidských faktorů a navrhuje vhodná systémová a ergonomická opatření.  

Psychologie dopravy je aplikovaná psychologická disciplina, jejímž předmětem studia jsou psychické procesy a chování účastníků dopravního a přepravního procesu, a to jak těch, kteří aktivně zajišťují tyto procesy (řidiči, posádky trakčních vozidel, letadel, plavidel, atd.), tak cestujících, chodců, ad. 

Klinická psychologie je speciální obor psychologie s aplikací v klinické praxi. V klinicko – psychologické diagnostice se jedná o posouzení psychických funkcí, stavů, procesů a vlastností. Klinicko-psychologická hlediska se uplatňují také při výběru a posuzování psychické způsobilosti na různé exponované a náročné profese např. v ozbrojených složkách.

Psychosomatika je oborem, který studuje vztahy mezi tělesnými onemocněními a psychologickými faktory – významnými psychologickými faktory rozvoje tzv. psychosomatických a jiných onemocnění je stres a životní styl.

Psychoterapie je soubor speciálních psychologických postupů a metod k prevenci a léčbě psychických onemocnění a poruch. Uplatňuje se také u relativně zdravých lidí jako preventivní metoda zvládání vlivů stresu a únavy. Její postupy a metody jsou aplikovatelné při poruchách chování a k řešení problémů v interpersonálních vztazích. 

Krizová intervence je přístupem vhodným pro klienty procházející aktuálně náročnou životní situací. Jejím cílem je nejprve stabilizace stavu a následně i strukturace a zpracování situace vzhledem k možným řešením krize.

Dopravně psychologické vyšetření řidičů motorových vozidel podle § 87a zákona 411/2005 Sb.

Pro koho je určeno:

 • psychologická vyšetření (psychotesty) pro řidiče vnitrostátní i mezinárodní nákladní dopravy, včetně řidičů pro převážení nebezpečných nákladů (ADR, cisterny)
 • psychotesty pro řidiče vnitrostátní, mezinárodní i městské autobusové dopravy
 • psychotesty pro řidiče speciálních vozidel s předností jízdy, používajících výstražných zvukových či světelných signálů – např. zdravotní záchranná služba, policie, hasiči apod.
 • psychotesty pro instruktory autoškol a zkušební komisaře
 • psychotesty pro tzv. "vybodované" řidiče

Díky dlouholetým zkušenostem máme propracovaný způsob vyšetření tak, aby postihoval všechny rizikové faktory profesionálního řidiče. Psychologické vyšetření je komplexní – kromě metod diagnostiky osobnosti, je jeho součástí také speciální psychodiagnostická baterie zjišťující výkonnost řidiče (např. rozsah jeho zorného pole, psychomotorickou koordinaci, situační uvědomění, rozhodování, rychlost reakcí a odolnost v psychicky náročných situacích). 

Psychologické pracoviště má kapacitu až 12 diagnostických stanic, administrace testů, testování i vyhodnocování výsledků jsou plně automatizované a navržené tak, že jsme schopni najednou vyšetřit i početnější skupiny žadatelů. V průběhu celého vyšetření je řidič v přímém kontaktu s odborným psychologem, který má možnost ho lépe poznat při práci a na konci s ním tento odborník probere výsledky, které mu podrobně vysvětlí. Řidič obdrží ihned po vyšetření závěrečnou zprávu.

Kdy je nutné vyšetření absolvovat:

Od 1. července 2006 je povinen požadovat komplexní vyšetření řidiče každý praktický lékař vystavující profesionálním řidičům potvrzení o absolvování pravidelné lékařské prohlídky. Dopravně psychologické vyšetření je řidič povinen absolvovat před zahájením výkonu činnosti, další dopravně psychologické vyšetření nejdříve 6 měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak pravidelně každých 5 let. 

Náplň vyšetření:

Délka trvání vyšetření je 3 hodiny a více, závisí na psychomotorickém tempu vyšetřovaného, na celkovém rozsahu vyšetření a na počtu osob. Dopravně psychologické vyšetření sestává kromě jiného ze souboru psychodiagnostických metod zaměřených na posouzení výkonových charakteristik a osobnostních rysů. 

Jak co nejlépe uspět u dopravně-psychologického vyšetření? 

 • být odpočatý (večer před vyšetřením jít brzy spát), cítit se v plné psychické a fyzické kondici (např. při počínajícím onemocnění je lépe se přeobjednat na jiný termín) – počítat s tím, že vyšetření trvá průměrně 3-4 hodiny, u náročnějších vyšetření i déle
 • minimálně 12 hod před vyšetřením nepožívat alkoholické nápoje ani žádné jiné toxické látky,
 • vzít si případné korekční pomůcky zraku (brýle) a sluchu (naslouchadla)
 • zajistit si a vzít s sebou výpis z evidenční karty řidiče (lze získat v místě vydání řidičského oprávnění).

Spolupráce s lékaři

Kromě řidičů-profesionálů provádíme dopravně psychologické vyšetření také ostatních řidičů, včetně oprávnění pro sk. B (osobní automobil). Většinou se jedná o spolupráci s lékaři, ale vyšetření je možné provést i na vlastní žádost řidiče, který by si chtěl ověřit své schopnosti. 

Nejběžnější důvody spolupráce:

 • zjištění psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel u seniorů (nad 65 let)
 • zjištění psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel u osob při zdravotních problémech (při neurologických onemocněních, poúrazových stavech a pod.)
 • zjištění psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel u osob, které byly závislé na návykových látkách
 • v jakékoliv situaci, kdy si nejsou jistí, zda-li je jejich pacient schopen bez rizika řídit motorové vozidlo

Objednávky k psychologickému vyšetření jsou přijímány přímo na stránce: www.ulz.cz

v pracovních dnech od 7.00-15.30 na tel. číslech: 973 212 463, 973 212 499, 

Adresa:

Psychologické a psychiatrické oddělení, Ústav leteckého zdravotnictví, gen. Píky 1, 160 60 Praha 6 - Dejvice

 

Specializační vzdělávání v oboru klinicka psychologie

Klinicko-psychologické poradna pro válečné veterány

ÚLZ nabízí klinicko-psychologickou a psychoterapeutickou péči a pomoc vojákům (i bývalým), kteří se v minulosti účastnili válečných operací nebo zahraničních misí. Poradna je zaměřena nejen na potíže, které mají pravděpodobně příčinu v účasti v zahraniční misi, ale na jakékoliv problémy vyžadující konzultaci či péči klinického psychologa. 

kontakt: pplk. PhDr. Pavel Král, Ph.D.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     tel.: 973 212 426

FaLang translation system by Faboba

Objednejte se

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Rozumím

Hlavní kontakty

Přijímací kancelář
pro letecký personál

telefon: 973 21 24 55
fax: 224 31 19 34
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní doba

Po - Čt  7:00 - 15:30
 7:00 - 13:30

Ordinační hodiny

Po - Čt  7:00 - 14:30
 7:00 - 13:00

Otevírací doba - lékárna

Po - Čt  7:00 - 15:30
 7:00 - 13:15

Odběrová laboratoř

Po - Pá  od 6:30